The team

Avv. Luca Santa Maria

>

Avv. Luigi Santangelo

>

Avv. Gianni Giacomelli

>

Avv. Anna Liscidini

>

Avv. Susanna Arcieri

>

Avv. Irene Gittardi

>

Avv. Giulia Corbetta

>

Avv. Laura Ninni

>

Dott. Davide Sibilio

>

Dott.ssa Alessandra Ferrazzi Portalupi

>

Dott. Demetrio Villani

>

Dott.ssa Arianna Concoreggi

>

Dott.ssa Virginia De Sensi

>

Dott.ssa Elisabetta Pino

>

Not just lawyers,
but 360° advisors